Torsdag, 1 juni 2023, kl. 18.30 Författarkväll med Anna Fock

Tallinn på 90-talet är en spännande plats med vilda fester och stora drömmar om framtiden, men även en stor förvirring. När sovjetstaten dragit sig tillbaka kan man fira jul utan att dra för gardinerna och skriva som man vill i tidningen. Friheten är lockande och skrämmande. Och i det maktvakuum som uppstår finns stora pengar att tjäna på att strunta i reglerna. Man kan bli rik – snabbt.

Boken ”Lösningen är kaos” handlar om ett flertal människor och deras beteende. Siim Ots är punkare och det han har inom sig måste ut! Han är ung, explosiv, kreativ och förälskad i Merike som vill göra karriär som journalist. Ilja är ryssen vars status i Estland nu blivit skör och på sjukhuset där han arbetar hånas han för sin brytning. Hans fiendskap med Siim har rötter i barndomen och när Merike och Ilja börjar träffas eskalerar konflikten.

Många år senare gör Merike ett grävjobb med kopplingar till ljusskygga kriminella. Spåren pekar tillbaka mot Siim Ots och det ensligt belägna hus kan köpte, i ett gränsområde där det smugglas droger och vapen. Plötsligt är Merike tillbaka i ungdomen och i berättelsen om hennes, Siims och Iljas liv och hur allt blev. Det finns saker hon ägnat hela sitt liv åt att undvika. Men om hon nu ska ta reda på sanningen kommer det kosta henne något.

Välkommen till en spännande författarkväll. Vänligen anmäl dig i butiken eller på info©pocketmedmera.se eftersom vi endast har ett begränsat antal platser. 50 kr inträde!