Måndag, 19 juni 2023, kl. 18.30: Författarkväll om Bohusläns historia

Tomas Andersson har för några år sedan publicerat del ett av Bohusläns historia. Nu har den andra delen kommit ut som börjar med Freden i Roskilde 1658. Boken skildrar händelserna fram till nutid. Vi läser om 1800-talets uppsving för både sjöfarten och badturismen. Ångbåtar trafikerar kuststräckorna, nya samhällen växer fram med bland annat pappersbruk i Munkedal och mekaniska verkstäder i Lysekil och Uddevalla.

Storpolitik och häxprocesser beskrivs, frihamnar och fälttåg. Även nutida bohuslänningar får skildra sin hembygd, dåtid och nutid knyts därmed ihop och bildar tillsammans en mångskiftande bild av Bohusläns historia.

I berättelsen framträder flera betydelsefulla personer. Carl von Linné och hans lärjunge Pehr Kalm reser genom ett utarmat Bohuslän på 1700-talet. Deras nedtecknade betraktelser bidrar till berättelsens must och färg, likaså de skarpa iakttagelserna av feministpionjären Mary Wollstonecraft. Adelsdamen Margareta Huitfeldt hjälper tillväxten när hon får den svenska eliten att intressera sig för ostron och hummer.

Nu kommer författaren till oss för att berätta om sin nya bok. Men eftersom vi endast har ett begränsat antal platser så behöver vi be dig om din anmälan på info@pocketmedmera.se eller i butiken.

Varmt välkommen, inträde 50 kr.