Torsdag, 1 februari 2024, kl 18.30: Författarkväll med Claes Caldenby

På torsdag, 1 februari, presenterar Claes Caldenby sin nya bok om Arvid Fuhre i vår bokhandel. Arvid Fuhre var verksam under 1900-talets första hälft, en period av framgång för svensk arkitektur som stilmässigt gick från nationalromantik till modernism. Under studietiden i Stockholm lade han grunden till ett brett kontaktnät, men hans byggnader återfinns inte i huvudstaden utan i Norrland, på västkusten och i Skåne. Han inledde sin yrkesbana i Göteborg och ritade flera av de karakteristiska landshövdingehusen, en folkskola, delar av Jubileumsutställningen 1923, ett ”teknikens tempel” för Chalmers, villor och sommarhus för familjen. Arvid Fuhre tillträdde tjänsten som stadsarkitekt i Helsingborg 1929, samtidigt som en intensiv debatt om det nya modernistiska konserthuset pågick. Här hade han främst en rådgivande roll med ansvar för stadens utveckling, men några av dess byggnader bär hans signatur. Arvid Fuhres arkitektur kännetecknas av tekniska innovationer och gediget detaljarbete, gärna i form av eleganta smidesornament.   De polemiska stildiskussionerna till trots var han, som många andra av periodens arkitekter, främst intresserad av kontinuitet och yrkesskicklighet – han var en kulturbärare i framgångstid.

Lyssna gärna, det blir en spännande kväll! Eftersom vi har ett begränsat antal platser så ber vi dig om anmälan på info@pocketmedmera.se eller i butiken. 50 kr inträde!