Tisdag, 7 januari 2020, kl. 18.30: Författarkväll med Bengt Brülde

Filosofiprofessor Bengt Brülde har fyllt 60 och börjar fundera över livet. Resultat av hans reflektioner är boken ”Lev hela livet” där han inleder en dialog med läsaren om hur vi kan och borde förhålla oss till vårt eget åldrande. Förändringarna som sker under årens lopp kan vara dramatiska och kräver kanske ett nytt sätt att förhålla sig till livet.

Med handfasta råd och tydliga exempel vägleder författaren läsaren genom pensioneringen, våra nära relationer, hälsan, hur vi bäst ska förvalta våra möjligheter samt meningen med livet.

Oavsett om du börjar närma dig 50, har passerat 80 eller har större delen av livet framför dig är det rätt tid att tänka över hur du lever ditt liv. 

Börja det nya året med att lyssna på Bengt Brülde!

Varmt välkommen! 30 kronor inträde!