Söndag, 22 december 2019, kl. 14: Författarläsning med Lars Lönnroth

En släkthistoria om dikt och galenskap skildrar Lars Lönnroth i sin bok ”Geijerarvet”.

Författaren är själv Geijerättling och söker efter svar. Vad betyder detta ”Geijerarv”, är det en betungande plikt eller glädjefylld tradition? Och varför tycks den psykiska sjukdomen ha slagit hårdast mot släktens mest kreativa kvinnor?

Vissa har kallat det en religiös kult, med ritualer, följare och avfällingar, andra pratar med stolthet om det speciella arvet. Bland ättlingarna till Erik Gustaf Geijer finns kända politiker, författare och skådespelare, från Agnes von Krusenstjerna till David Lagercrantz. Men arvet från den berömde anfadern har också varit förenat med psykisk ohälsa, som särskilt drabbat släktens intellektuella kvinnor när de försökt anpassa sig till männens värld.

På söndag får vi veta mer. Varmt välkommen att spendera en givande 4:e advent i bokhandeln.