Onsdag, 6 november 2019, kl. 18.30: Författarkväll med Ingrid Tollgerdt

Ingrid Tollgerdt har i många år forskat om ledarskap och som konsult hjälpt många företag och myndigheter. Nu har hon skrivit en slags rådgivare. Hon ser beröringspunkter mellan Caesar, Napoleon och Churchill och dagens ledare. På vilket sätt förklarar Ingrid Tollgerdt för oss när hon presenterar sin nya bok ”Så vinner du slaget om de bästa” och tar läsaren med på en resa i ledarskapets värld.

En kartläggning av befintlig forskning kompletteras med prognoser om framtiden som grundar sig på en omfattande studie. Författaren har intervjuat hundratals chefer och frågat efter värderingar, framgång och framtid. Finns det en skillnad om man som ledare har ekonomiskt ansvar eller inte? Tydligt blir att olika verksamheter har olika ledningsstilar. Även globaliseringen och det utländska sätta att leda kommer till tals.

Lyssna gärna när Ingrid Tollgerdt presenterar sina resultat.

Varmt välkommen!  30 kr inträde.