Onsdag, 18 mars 2020, kl. 18.30: Bokrelease med Emily von Sydow/kvällen är inställd pga. Corona

Bara med gemensamma krafter kan européerna försvara de humanistiska och demokratiska värden som länge har uppfattats som självklara. Dock hotas nu dessa av populistiska och auktoritära strömningar i länder inom och utanför EU. En ökad europeisk federalism borde inte skrämma oss. Muskulös nationalism är däremot ett hot. Allt detta poängterar Emily von Sydow i sin essä om EU.

Själv är hon journalist och har i 30 år arbetat som korrespondent i Bryssel dvs sett mer av EU-­arbetets vardag än de flesta.

I essän ”Till Europas försvar. Värden att värna” rör hon sig fritt mellan övergripande resonemang om EU:s roll och konkreta exempel på hur EU har hanterat utmaningar av olika slag, från åldrande befolkningar till eurokrisen. Hon diskuterar också vad EU skulle behöva göra – och förbättra – för att kunna vinna ett ökat förtroende bland européerna.

Daidalos redaktör Nils-Aage Larsson talar med Emily von Sydow om hennes bok.

Välkommen till en givande kväll! Ingen anmälan, inget inträde! Mingla med oss!