Tisdag, 19 november 2019, kl. 18.30: Författarkväll med Aris Fioretos

Allt började med en dödsannons i tidningen. En dag upptäckte författaren Aris Fioretos att en arkivarie på Medicinalstyrelsen gått bort i hög ålder och utan anhöriga. Han skulle inte ha lagt Iris Frosts namn på minnet om det inte liknat ett namn han gav en bifigur i sin första roman. Namnet gjorde Aris nyfiken och han lyckades att få kontakt med servicehemmet där Iris Frost hade bott. Det visade sig att hon läst de tre romaner om »den nya människan« kring förra sekelskiftet, utan även kommenterat dem. Hon var missnöjd med författarens frikostiga attityd gentemot historiska fakta och bestämde sig för att reda ut vad som inte sägs i romanerna.

Resultatet blev en kasse med osorterade papper som Aris Fioretos redigerade.
Nu föreligger dessa medicinhistoriska fallstudier i redigerat skick. Iris Frost skildrar sin egen mor vars öde tanklöst använts i andra syften, men också människor som får gåshud och varelser utan navel. Vissa lider av en »deformation av den sexuella instinkten«, andra tar första klivet på himlastegen eller söker det stoff av vilket själen är gjord.

I ”Atlas: en fallstudie” samsas berättelser med sakprosa, fabel med fakta. En parallellvärld intill förväxling lik vår egen växer fram.

Varmt välkommen! 30 kr inträde. Vänligen anmäl dig senast den 17 november.