Torsdag, 28 september 2023, kl 18: Författarkväll med David Thurfjell

Så kul att vi kan bjuda David Thurfjell till oss! Han kommer att prata om sin senaste bok ”En lockton i ödemarken”. Där fortsätter han att utforska och upplösa gränsen mellan religiösa och sekulära uttryck. Resultatet är en personlig berättelse som rör sig mellan olika världsdelar, tidsepoker och perspektiv, med nedslag i författarens egna erfarenheter såväl som i myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa traditioner.

Genom historien har religion format världsbilder, livshållningar och samhällen, gjort tillvaron svårtolkad, mångbottnad och motsägelsefull för människor, men också levande och meningsfull. Och oavsett vad vi tycker om den, visar religionen inga tecken på att försvinna. Varför är det så? Vad är det för längtan den svarar mot?

Tillvaron är full av sådant vars orsaker och verkningar vi kan överblicka och förstå. Men för många rymmer den också dimensioner som inte lika lätt låter sig fångas, sådant som bryter mot vardagens profana ordning: stämningar, känslor och upplevelser som tycks peka mot något bortom det vanliga, något förtrollat och besjälat.

Välkommen till ett intressant föredrag! Författaren berättar säkert även om ”Granskogsfolk”, en bok om vår relation till den natur som vi älskar och är en del av, men som vi samtidigt ständigt söker dominera eller fjärma oss ifrån.

Eftersom vi har ett begränsat antal platser så ber vi dig vänligen om anmälan på info@pocketmedmera.se eller i butiken.