Torsdag, 24 november 2022, kl 18.30: Diktläsning för Ukraina

102 poeter och översättare är delaktiga i antologin ”Dikter – En antologi för Ukraina”. som ska visa sitt stöd till det ukrainska folket. Boken, som innehåller dikter på flera olika språk, blev ett upprop som redaktörerna, Karin Brygger och Helga Krook, skickade ut på fjärde dagen av Rysslands krig mot Ukraina. 

Budskapet är enkelt: Dikten har i alla tider kunnat tradera motstånd och medmänsklighet. Den kan vara en öppen, sårbar plats där man kan andas, mötas. En fri dikt är i sig själv ett försvar för det fria ordet. 

Alla 102 skribenter kan vi inte bjuda till oss men fem ställföreträdande är på plats:

Förläggaren David Karlsson, Karin Brygger, Gunnar D Hansson, Lina Ekdahl och Johan Öberg läser och berättar. Flika gärna in med frågor och kommentarer,

Köper du boken så hjälper du till. Överskottet från försäljningen går till den ukrainska poeten Serhij Zjadans hjälpinsamling i Charkiv.

Varmt välkommen! Eftersom vi endast har ett begränsat antal platser så behöver vi be om din anmälan på info@pocketmedmera.se eller i butiken.