Torsdag, 2 maj 2024, kl. 18.30: Författarkväll om Grönland

I Mats Andreássons och Peter Örns bok ”Grönland. Resa i människornas land” tas läsaren med till olika delar av Grönland. Skildringen av världens största ö är en ofrånkomlig berättelse om människans nödvändiga anpassning till naturens växlingar och vädrets nyckfullhet samt klimatets långsiktiga förändring. Den här litterära reseskildringen bjuder även på personliga vardagsskildringar. 57 000 personer bor på Grönland. De har sin egen kultur, bestående av berättelser, legender och religiösa myter. Landet döptes till Kalaallit Nunaat – människornas land. Grönland är ett väglöst land där människor ofta reser med hundsläde mellan byarna på vintern och med båt och kajak på sommaren. Om det landet vill författarna i ord och bild berätta.

Mats Andréasson har i sin profession lång erfarenhet av vatten och miljöfrågor; Peter Örn har tidigare arbetat med ledarskap i organisationer som präglas av respekt för människors lika värde. Båda har erfarenhet av gemensamma bokprojekt. Nu kommer de till oss för att berätta om sin Grönlandbok.

Eftersom vi har ett begränsat utrymme så behöver vi be om din bindande anmälan på info@pocketmedmera.se eller i butiken. Inträde 50 kr.

Varmt välkommen!