Torsdag, 16 november 2023, kl 18.30: Två böcker om Göteborg på 1800-talet

Göteborg har ända sedan grundandet varit en mångkulturell stad. I historieskrivningen brukar holländarna som byggde staden, de många tyska köpmännen och de brittiska entreprenörerna nämnas.

Men Göteborg har också en lång och innehållsrik judisk historia, inte minst under 1800-talet då judar var högst delaktiga i stadens ekonomiska, kulturella och politiska liv. Antologin ”Plats i staden” lyfter fram en för många okänd berättelse om judisk invandring och integration i staden. Frågor om relationer mellan invandrare och mottagarsamhälle är i dag aktuellare än någonsin.

Redaktören Pia Lundqvist kommer och berättar om boken som i 20 kapitel belyser såväl judisk, Göteborgs och 1800-talets historia.

Dessutom hälsar även Göran Cederberg på oss för att presentera sin roman ”En svunnen tid”. Hans bok handlar om det gamla Göteborg, om det dagliga livet hos herrskap och tjänstefolk i 1800-talets Göteborg och om livet i förstaden Haga. Det etnologiska perspektivet gör att det finns intressanta skildringar från såväl den absoluta överklassens eleganta miljöer till typiska arbetarmiljöer och de sämre bemedlades liv i Hagas många ruckel. Men framför allt handlar boken om känslan av utanförskap: Om att höra till, men inte tillhöra.

En givande kväll med två bokpresentationer väntar på oss! Kom och lyssna! Men eftersom vi har ett begränsat antal platser så ber vi dig vänligen om anmälan på info@pocketmedmera.se eller i butiken. 50 kr inträde!