Torsdag, 12 september 2019, kl. 18.30: Författarkväll med Ola Nylander

Under 1900-talets början bodde svenskarna sämst i Europa, kring 1960-talet byggde man mest i Sverige och idag bygger man dyrast. Vad ligger bakom den utvecklingen? Det är ämnen som Ola Nylander, arkitekt och professor i bostads-arkitektur på Chalmers tar upp i sin bok ”Svensk bostadarkitektur, utveckling från 1800-tal till 2000-tal”. Författaren kommer inte bara att berätta om bostadsbyggandets utveckling utan även hur politik, ekonomi och social ingenjörskonst påverkat bostadens arkitektur från industrialismens intåg i mitten av 1800-talet fram till dagens situation med bostadsbrist och höga byggkostnader. 

Viktiga händelser som HSB:s resonemang på 1920-talet om skillnaden mellan behov och efterfrågan, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet, fram till dagens bostadsproduktion kommer att lyftas fram.

Avslutningsvis kommer Ola Nylander att diskutera ”Byggskam” i samband med nybyggda bostäder som inte är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Nyfiken? Kom gärna för att lyssna! Vänligen anmäl dig senast 11 september. Inträde 30 kr