Onsdag, 29 juni 2022, kl. 18.30: Författarkväll med Mikael van Reis

Författaren och kritikern Mikael van Reis presenterar sin essäsamling ”Den röda fläcken” för oss. Ordet ”röda” finns i många språkliga vändningar, som den röda tråden, den röda hatten, den röda rubinen mm. Boken följer dessa motiv men tar även upp andra funderingar inom konst och litteratur.


Boken börjar i den äldre bildkonsten och fördjupar sig sedan i romaner av bland andra Proust, Joyce, Kafka och Mann för att slutligen nå fram till prosan hos Péter Nádas och Lars Norén.

Däremellan finns utförliga essäer om litteraturfilosofer som Michail Bachtin, Walter Benjamin och Roland Barthes.

En tänkvärd läsning! Kom gärna och lyssna.

Vänligen anmäl dig på info@pocketmedmera eller i butiken. Vi har just nu en gräns på 15 personer.