Onsdag, 25 september 2019, kl. 17.30-18.30: Författarkväll med Susanna Alakoski samt Vernissage av Anna Olssons bildvävar

Susanna Alakoski inleder med ”Bomullsängeln” en svit romaner om kvinnors liv, arbete och längtan i Finland och Sverige under hela nittonhundratalet. En berättelse om fred och krig, där vardagsliv och världspolitik är trådar i samma väv. 

Bokens Hilda tjänar som piga på gården Sorola tills hennes vän Helli tar med sig henne till Vasa, till den orangefärgade bomullsfabriken med pipa högre än Trefaldighetskyrkan. Här ska de arbeta. Här ska de bo och leva. Här ska de bli bomullsänglar.

Nu kommer Susanna Alakoski till vår bokhandel för att samtala med Natur & Kulturs representant Pontus Kipowski om sin nya bok.

Och så gör vi någonting helt unikt: Vi bjuder samtidigt på vernissage av Anna Olssons utställning med bildvävar.

Varmt välkommen till författarkväll och vernissage!