Måndag, 20 maj 2019, kl. 18.30: Författarkväll med Kerstin Parker

Som tagna ur Marc Chagalls färgstarka målning ”Spelman på taket” så har judarna från tsarens Ryssland beskrivits. Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet flydde de från pogromer, militärtjänstgöring och ett samhälle som var så begränsande att de till slut inte kunde överleva. De allra flesta ville till Amerika. För de ryska judarna som kom till Sverige var det ett stopp på vägen. De skulle bara arbeta ihop pengar till biljetten. En del blev kvar.

Boken ”Judarna i Linnéstaden” handlar om de människor som stannade i Göteborg. De bosatte sig först i det fattiga Haga men flyttade till Linnéstaden när de fick det ekonomiskt bättre.

Gruppen satte prägel på stadsdelen då där fanns ett ortodoxt bönehus, judiskägda butiker och föreningar. De ryskjudiska invandrarnas historia vittnar om en grupp som blev fråntagen alla möjligheter att försörja sig, som hotades till livet men hade modet att fly och som genom hårt arbete i ett främmande land lyckades skapa nya liv.

Välkommen att lyssna på Kerstin Parkers föredrag. 30 kr inträde!