Lördag, 9 december 2023, kl. 15: Författareftermiddag med Mary Rhedin

Mary Rhedin adopterades som ettåring från Indien och växte upp i en svensk familj. Hon är socionom och har skrivit en bok om adoption ”Mitt vita liv” där hon gräver i sin historia och belyser samhällets normer och sätt att se på adoption, rasism och utanförskap.

Hennes sökande efter ursprung förde henne gång på gång till Indien. Under resorna lärde hon att känna människor på djupet samt fick en inblick i en kultur och ett sätt att hantera situationer som hon inte fått med sig under uppväxten. Författaren uppmanar till eftertanke och reflektion. 

På lördag, 9 december, kommer Mary Rhedin till oss för att presentera boken och diskutera frågeställningen.

Ingen anmälan, inget inträde! Hoppas att du vill vara med!

Varmt välkommen!