Lördag, 2 mars 2024, kl 15: Litterär eftermiddag med Johan Lönnroth

Johan Lönnroth, matematiker och nationalekonom, har skrivit en rad böcker, huvudsakligen om ekonomisk idéhistoria. Som politiker har han suttit i Göteborgs Kommunstyrelse och i Riksdagen och var från 1999 till 2003 vice ordförande i Vänsterpartiet.

Den nya romanen ”Världsguldet” är en fristående fortsättning på tidigare titlar.

Utöver romanens fiktiva huvudpersoner förekommer ett stort antal i verkligheten existerande personer som Angela Merkel, de ryska och kinesiska ledarna Putin och Xi, den indiska författarinnan Arundhati Roy och Donald Trumps dotter Ivanka. Efter en lång rad förvecklingar, förevändningar och konfrontativa dialoger etableras både ett direktvalt världsparlament som en andra kammare i FN-systemet samt en världsvaluta knuten till guldet. Även världsfreden får en chans.

Genom den politiska idéhistorien har det ibland hänt att politiska teoretiker tillgripit skönlitteraturen för att gestalta sina idéer. Så även Johan Lönnroth som nu presenterar sin roman hos oss.

Varmt välkommen! Inget inträde!