Fotografier av Mari Lundquist

Utställningen pågår tillsvidare (på grund av pandemin byter vi inte just nu)

Mari Lagerquist fotograferar med en analog mellanformatskamera, kameran är stor nog för att kräva omsorg och uppmärksamhet men tillräckligt portabel för att bära med sig på långa promenader. Tid, omsorg och att återkomma till samma skog var viktiga aspekter i arbetet, ställt på sin spets eftersom Mari Lagerquists pappa blev sjuk under denna period – en man som hade gjort skogen till en viktig del i sitt liv. 

I utställningen och även i Maris bok möter vi en skog där sly, vältor och stormskador har lämnats. Tillsammans undersöker bilderna de strukturer, mönster och kompositioner som skapats av förmultnande grenar och trädstammar samtidigt som vi blir påminda om vår egen materialitet och förgänglighet.

Stora väldigt imponerande skogsporträtt, så tar gärna en titt! Vi är extra försiktiga i dessa Corona-tider och tillåter max. 10 personer samtidigt på loftet.