Datorgrafik av Evert Wängberg

28 mars 2022 – 16 april 2022

Evert Wängberg är intresserad av symmetri och geometriska mönster och proportioner. Intresset började på 90-talet i samband med att forskningen kunde simulera dynamiska system och då utvecklades den s k kaosteorin med dess fraktaler som grafisk representation.

Det är mönster som också finns i naturen där de följer Fibonacci-sekvensen med dess behagliga proportioner.

För konstnären börjar proceduren genom att han får en idé. Arbetet som följer går ut på att ta reda på om idén håller. Med en bra idé blir det en bild. Spännande! Ta gärna en titt.