Bokläsare lever längre

IMG_0974En god bok kan förlänga livet, enligt en ny studie från Yales universitet som refereras av New York Times.

De som läste böcker i upp till tre och en halv timme per vecka hade 17 procents lägre dödlighet än de som inte läste alls, enligt studien. För dem som läste mer än så sjönk dödligheten med hela 23 procent. Forskarna hade också justerat för variabler som kön, etnicitet, utbildning och inkomst – faktorer som vanligtvis påverkar livslängden.

Studien, som publiceras i Social science and medicine, omfattade 3 635 personer över 50 år. När de följdes upp efter tolv år visade det sig att bokläsare levde i genomsnitt nästan två år längre än dem som inte läste alls.

Forskarna fann också en liknande koppling bland dem som främst läste dagstidningar och tidskrifter, men den var svagare. (TT)