Bildvävar av Anna Olsson

23 september – 5 oktober 2019

Anna Olsson presenterar sin utställning enligt följande: Jag arbetar vid sidan om mitt konstnärskap både professionellt och som volontär med barn och ungdomar som flytt från krig och förföljelse.

Några bildvävar handlar om hur jag försöker att förstå att vara tvungen. Trots att jag nog hört långt över hundra berättelser om orsaken till flykten och att ge sig ut på en livsfarlig flykt går det inte att förstå vidden av detta. Jag söker mig därför till min vardag och vad jag har idag och tar för självklart. Jag vill med utställningen visa bilder som diskuterar det vi idag tar för givet men som snabbt kan bli en nästan ouppnåelig lyx.