Torsdag, 31 oktober 2019, kl. 18.30: Bokpresentation – 150 år Göteborgs Gymnastik Sällskap

Automatiskt genererad beskrivning

Göteborgs Gymnastik Sällskap grundades 1869 och erbjuder två gånger i veckan motion för ett 50-tal herrar. Föreningen, som med sina 150 år är äldst i Sverige, innehade redan under den senare delen av 1800-talet en betydelsefull roll för utvecklingen av en rad idrotter i Göteborg. Tidigare eftersträvades en elitgymnastik men sedan 40-talet ligger fokuset på motion.

Träningspassen i kombination med social samvaro är väldigt uppskattade vilket medför att det väntetiden för att kunna bli medlem i sällskapet beräknas till ca. två år.

Föreningens ordförande Ulf Birath har tillsammans med sekreteraren Åke Magnusson skrivit en minnesbok som skildrar Göteborgs Gymnastik Sällskapets historia.

På torsdag kommer författarna till bokhandeln för att presentera boken. Varmt välkommen!