Torsdag, 8 december 2022, kl. 18.30: Författarkväll med Claes Caldenby

Landshövdingehus : typiskt göteborgskt!

Landshövdingehuset är ett tvåvåningsträhus ovanpå en murad bottenvåning. Det är en hustyp som är karaktäristisk för Göteborg, en uppfinning som kan dateras till 1875 och som kom att byggas ända fram till 1940-talet. På 1930-talet bodde halva Göteborgs befolkning i landshövdingehus. Hela områden har rivits, men mycket finns fortfarande kvar i bland annat Majorna, Haga, Kungsladugård och Bagaregården. Även i Landala ligger ett flertal landshövdingehus.

Boken är i första hand en skildring i text och bild av det befintliga beståndet. Den ger även bakgrunden för tillkomsten av hustypen och diskuterar vad som hände sedan, först med rivningarna på 1960- och 1970-talen, sedan med intresset för att utveckla det smala huset och träbyggandet till en god vardagsarkitektur.

Varmt välkommen! Vänligen anmäl dig på info@pocketmedmera.se eller i bokhandeln eftersom vi endast har ett begränsat antal platser.

50 kr inträde!