Torsdag, 1 december 2022, kl. 18.30: Författarkväll med Marianne Molander Beyer

Till eftervärlden : Clas Julius Ekeblad 1742–1808 - Brev, dagböcker och reseskildringar berättar

Marianne Molander Beyer är inte bara docent i franska vid Göteborgs universitet och lektor i språkdidaktik utan har under flera år forskat i svensk-franska relationer på 1700- och 1800-talen och särskilt intresserat sig för Gustav Philip Creutz och Jean-Jacques Rousseau. Clas Julius Ekeblad var jämnårig med Gustaf III.  Tidvis ingick han i kungens närmaste krets. I hans dagböcker levandegörs hovkulturen med dess maktspel men även romantiska förvecklingar.

Huvudstadens rika kulturliv till trots är Ekeblads ideal ett kontemplativt lantliv i Rousseaus anda, gärna på familjegodset Stola i Västergötland. Han ägnar sig åt gårdens skötsel, jagar, tecknar och skriver. Hans önskan var att dagboken, huvudsakligen författad på franska, skulle läsas av fler än honom själv. Han skrev pour la posterité – Till Eftervärlden.

Marianne Molander Beyer har tagit sig an dagboken och satt den i sitt historiska sammanhang. Hon kommenterar personer och företeelser som noterades i dagboken från 1760 till 1800-talets början. Bland de många utdragen ur dagboken märks anteckningar från Ekeblads vistelse i Paris och den utförliga reseberättelsen från Göteborg och Västsverige 1762.

På torsdag kommer författaren till vår bokhandel för att berätta om sin bok ”Till Eftervärlden”. Varmt välkommen! Vänligen anmäl dig på info@pocketmedmera.se eller i bokhandeln eftersom vi endast har ett begränsat antal platser.