Nya medlemmar i Svenska Akademien

Ibland blir man extra glad! Svenska Akademien har beslutat att till nya ledamöter utse författaren och journalisten Ingrid Carlberg, som efterträder Göran Malmqvist på stol 5, och författaren, kritikern och översättaren Steve Sem-Sandberg, som efterträder Kristina Lugn på stol 14. Såväl Ingrid Carlberg Stewe Sem-Sandberg har varit gäster i vår bokhandel. De är underbara kunniga och kloka människor.

Grattis!

Ingrid Carlberg har bland annat varit journalist vid Dagens Nyheter och gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet, samt utnämnts till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet. Av de böcker hon givit ut kan nämnas Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader (2008), ”Det står ett rum här och väntar på dig …”. Berättelsen om Raoul Wallenberg (2012) och Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (2019).

Steve Sem-Sandberg var länge knuten till Svenska Dagbladet och verkar som kritiker på Dagens Nyheter. Som översättare har han bland annat arbetat med verk av John Berger, Thomas Hylland Eriksen, Jon Fosse och Edwin Muir. Till hans senaste böcker hör De fattiga i Łódź (2009), De utvalda (2014), Stormen (2016), W. (2019) och Jägarna i Armentières (2020).

De två nya ledamöterna kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december.

Foto: TT