Tisdag, 4 september 2018, kl. 18.30: Författarkväll med Gert Wingårdh

Arkitekten Gert Wingårdh personifierar ett namn som de flesta känner till. Efter många framgångar inom branschen samt medverkandet i ett flertal TV-program ger han nu ut en bokserie där han försöker att förklara hur en arkitekt tänker.

Den första delen handlade om Villa Sand. I den andra delen som precis har kommit ut skriver paret Wingårdh om sin Villa Kristina. Läsaren kan följa husets tillblivelse som skildras på ett lättsamt sätt.

Villkoren var inte enkla. Hur bygger man t.ex. en ny villa på en trång, avstyckad tomt?

Varmt välkommen!