Tisdag, 19 mars 2019, kl. 18.30: Författarkväll om Götaverken

Boken ”Riggbyggarna” handlar om en framgångsrik tid i svensk industrihistoria, offshoreperioden vid Götaverken Arendal (GVA).  Med god kvalitet och lönsamhet producerades flytande plattformar med olika användningsområden på unikt korta leveranstider.

Under perioden 1978-1987 levererade GVA 20 objekt till ett värde av över 20 miljarder SEK. Det utvecklades en ny typ av plattform, GVA 4000, konstruerad enligt de nyare och strängare reglerna som trädde i kraft efter katastrofen med Alexander L. Kielland. Konstruktionen, optimerad för enkel tillverkning, blev normgivande för nya plattformar och är så än idag. 1986 levererade GVA en produktionsplattform som placerades på Balmoralfältet i Nordsjön. Den är fortfarande i drift och förväntas producera till 2028 då oljan tar slut.

Framgångarna upphörde 1985-1986, då oljepriset sjönk drastiskt. Därför uteblev vidare order. Varvet lades ner.

Författarna till ”Riggbyggarna” kommer till vår bokhandel för att berätta mer.

Vänligen anmäl dig senast den 18 mars. Inträde: 30 kr. Välkommen!