Måndag, 22 oktober 2018, kl. 18.30: Författarkväll om ekonomi

Många känner osäkerhet när det gäller privatekonomiska beslut och juridiska skydd som påverkar dem och deras familjer. Varför lyckas man inte att fatta de beslut som både skulle kunna ge ett ekonomiskt rikare liv och även berika livets andra delar, till exempel i form av mindre stress och oro för privatekonominbesluten som på sikt skulle kunna leda till förverkligade livsdrömmar.

Shoka Åhrman och Frida Treschow, ekonom och jurist, tror att alla kan behöva en viss grundkunskap inom ekonomi, juridik och beteendeekonomi. Det är anledning att författarna har skrivit ”Medveten Ekonomi”, en lättillgänglig bok som passar alla.

Lyssna gärna på författarnas föredrag i vår bokhandel. För att få plats ber vi om din anmälan senast lördag 20 oktober.

Inträde: 30 kr