Akvareller av Anette Arkbrink

23 april – 14 maj 2018

Anette Arkbring visar färgglada akvareller på bokhandelns loft. Tavlan till vänster kallar hon ”Jag har bott vid en landsväg”.

Vernissage: Fredag, 27 april, kl. 16-18

Välkommen!