Torsdag, 8 juni 2017, kl. 18.30: Författarkväll med Anita Goldman

Författaren och journalisten Anita Goldman har i många år skildrat israeliskt samhällsliv och israelisk kultur och det med betoning på kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle.

Hennes nya bok ”Jerusalem &  Jag” fokuserar på den heliga staden dock ger oss ett annorlunda porträtt av staden 50 år efter sexdagarskriget. Boken är en blandning av essä och självbiografi. Författaren själv gifte sig i Jerusalem och födde barn där. Hon återger sina personliga intryck men vågar även ställa obekväma frågor som t. ex. hur en stad kan vara helig. Boken är en kärleksförklaring till hebreiskan, till dess poeter, profeter och författare samt till dess kvinnliga röster.

Det ska bli intressant att lyssna på Anita Goldman när hon kommer till vår bokhandel den 8 juni. Välkommen till en kväll som säkert väcker många tankar!

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.