Torsdag, 5 mars 2020, kl. 18.30: Författarkväll om kvinnoorganisationer i Göteborg

Monica Påhlsson och Kerstin Keen är två av författarna som har sammanställt ”Så här kan vi inte ha det”, en bok om fem kvinnoorganisationer i Göteborg under 100 år. De tre begreppen, kunskap, vänskap, medborgarskap präglar de fem kvinnoorganisationer, som bildades i Göteborg kring sekelskiftet 1900: Vita Bandet, Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Fredrika Bremerförbundets göteborgskrets, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och Göteborgs Idun. Männens dominans var på den tiden total i alla beslutande församlingar i Göteborg. Kvinnoorganisationerna, där alla medverkade ideellt, grundade på vänskap, förmedlade kunskap.

Vill du veta mer organisationerna och deras arbete så kom gärna till bokhandeln den 5 mars!

Ingen anmälan, inget inträde!