Torsdag, 31 maj 2018, kl. 18.30: Författarkväll om mossa

Äntligen finns det en bok om ”Mossa”, denna fascinerande växt som blir antingen älskad eller – oftast – inte gillat alls. Det finns ungefär tusen olika arter av mossor i Sverige, men trots mångfalden och skönheten har de ännu inte fått den uppmärksamhet de förtjänar.

Tack vare växthantverkaren Ulrica Nordströms bok kan intresserade lära sig mer. Boken riktar sig till personer som är nyfikna på mossornas unika egenskaper och praktiska användbarhet. Man lär sig hur man plockar, odlar, artbestämmer mossor eller hur man t. ex. skapar egna projekt.

Du kanske inte visste att det finns mossträdgårdar? Följ med till världens finaste i Japan och USA.

Spännande! Varmt välkommen!