Torsdag, 15 december, kl 18.30: Författarkväll med UKON

glomskanUlf Karl Olov Nilsson, även kallad UKON, är poet, psykolog och psykoanalytiker som har varit nominerad till årets Augustpris med sin senaste bok ”Glömskans bibliotek- en essä om demens, vansinne och litteratur”.

Boken  är populärvetenskapligt uppbyggd, initierad, personligt hållen och rör sig kring bland annat följande frågor: Blir man en ny minnessvagare, tröttare och mer förvirrad version av sig själv när man drabbas av demens, eller blir man en annan? Hur kan man år 2015 förhålla sig till den tidiga psykoanalysens symbollära? Blir man friskare av kultur och hur skulle ett poesins apotek kunna se ut? Har psykosen ett eget språk? Och har traumat det?

På torsdag berättar författaren mer för oss! Varmt välkommen! Jag antar att det dyker upp många funderingar.

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.