Torsdag, 1 mars 2018, kl. 18.30: Författarkväll med Åse Jolin Mellgård

Författaren Åse Jolin Mellgård belyser viktiga frågor om liv, åldrande och död i sin bok ”Möjligheten kärlek – tankar om konsten att åldras” som hon presenterar i vår bokhandel. Hon låter oss deltaga i sin insikt vad som formar oss människor under livets gång.

Hon vill gärna inspirera till egna reflektioner över livet, hur man växer och utvecklas som individ men även på vilka villkor man kan hitta frid inom sig.

Diskutera gärna med författaren och varmt välkommen till en givande kväll!

Läs mer om Åse Jolin Mellgård på www.gp.se/livsstil/jag-har-fått-lära-mig-att-be-om-och-ta-emot-hjälp-1.5005902

 

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.