Tisdag, 7 februari, kl. 18.30: Författarkväll med Anders Johansson

BlockadDen 8 april 1940 beordrar den svenske marinchefen ”Släck alla fyrar på västkusten!”. Tyska krigs- och transportfartyg är på väg norrut för att ockupera Norge i gryningen nästa dag. Inom två dygn är samtliga fyrar släckta från Svinesund till Ölands norra udde. Utmed västkusten tänds dock fyrarna igen efter tio dagar, då på Nazi-Tysklands begäran – för att vägleda transporter till och från Norge.

Anders Johanssons bok ”De glömda blockadbrytarna” fokuserar på Göteborg och västkustens farvatten. Under ockupationen av Norge och Danmark blir Skagerack ett tyskt innanhav. Tusentals minor spärrar Östersjöns förbindelser med världshaven. Blockaden stoppar Sveriges handel med väst och hotar livsmedelsförsörjningen.

Författaren berättar i sin bok om ett antal människor som förenas av en gemensam drivkraft att trotsa den tyska Skagerackblockaden. Mestadels unga män, framförallt norrmän, strandade i Sverige. De var villiga att färdas över farofyllda hav för att ställa upp i allierade styrkor i England.

Anders Johansson som i många år var verksam på DN gör en historisk epok levande. Välkommen till en givande författarkväll!

 

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.