Tisdag, 5 december 2017, kl. 18.30: Författarkväll om Skeppsbron

Allt du ville veta får du säkert svar på. Mycket kan man nämligen lära sig när Kristian Wedel och Lars O. Carlsson kommer till oss för att presentera sin ny utkomna bok ”Skeppsbron i Göteborgs hjärta” som illustreras med ett flertal målningar, kartor och fotografier.

Skeppsbron var i början av 1600-talet en vassbevuxen, lerig älvstrand och Göta älv var grund och bred. Med ett djup av 2-3 meter var älven inte farbar för större fartyg utan dessa fick ankra upp i djuphålan vid Klippan i älvens mynning. Detta var innan Göteborgs befästningar och kajer ännu anlagts. Att anlägga hamnen vid Skeppsbron var ett evighetsarbete vilket denna bok noga beskriver. Man följer dess historia fram till idag. Stenpiren har blivit resecentrum och c:a 350 lägenheter ska byggas i området.

Välkommen till en givande kväll!

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.