Tisdag, 30 maj 2017, kl. 18.30: Författarkväll med Eva F. Dahlgren

För några år sedan skrev författaren Eva F. Dahlgren boken ”Fallna kvinnor” som handlade om de icke önskvärda kvinnorna som spärrades in på Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona på 20- och 30-talet. Nu fortsätter hon i ämnet och vänder sig mot barnen. Vad hände med dem?

Samtidigt som det moderna välfärdssamhället etablerades pågick en omfattande fosterbarnsindustri i Sverige. ”Oäkta” barn säljs till lägstbjudande på auktion fram till 1918, utnyttjas som arbetskraft eller vanvårdas till döds. Parallellt med detta skapar filantroper ”fosterbarnens ö” på Gålö i Stockholms skärgård. Där tvingas arrendetorparna ta emot närmare tusen fattiga stadsbarn innan verksamheten läggs ner 1939.

Den gripande boken ”Vad hände med barnen?” baserar på journaler och handlingar från myndigheter, men också på personliga brev – samt om barnens längtan efter, eller ibland fasan för, de biologiska föräldrarna.

Läs mer på http://www.dn.se/insidan/de-bortglomda-barnen-saldes-till-den-som-bjod-lagst/

och kom gärna till vår bokhandel den 17 maj för att lyssna.

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.