Tisdag, 28 augusti 2018, kl. 18.30: Författarkväll om Göteborgs historia

Författarna och bröderna Thomas Andersson och Peter Sandberg har skrivit boken ”Göteborgs historia”, en omfattande kartläggning av staden som snart ska fira 400 års jubileum. Men Göteborg har äldre anor.

Kongahälla, Lödöse, Nya Lödöse, Älvsborgsstaden och staden på Hisingen är alla föregångare. Älven var tidigt en viktig transportled och under 1600-talet lockades holländska köpmän till området som blev handelskoloni. Under de följande seklen stärktes rollen som handelsstad, samtidigt som orten under 1800-talet utvecklades till en av rikets viktigaste industristäder.

Thomas Andersson och Peter Sandberg har tagit sig an stadens utveckling från medeltid till idag. De kommer till bokhandeln för att presentera sin bok och förnya vår kunskap om Göteborgs historia.

Varmt välkommen!