Tisdag, 20 november 2018, kl. 18-18.30: Författarsamtal med Lena Einhorn

Välkommen till ett snabbt insatt författarsamtal. Lena Einhorns senaste roman ”Geniet från Breslau” är en fascinerande och gripande historia om ett turbulent äktenskap under en tid då mänskligheten gick från löftesrika framtidsutsikter till det ödesdigra första världskriget. Nobelpristagaren Fritz Haber och Clara Immerwahr upplevde en dramatisk kärlekshistoria, han ville bli den största vetenskapsmannen i världen, hon hoppas på att tidens snabba omvälvningar ger även kvinnor möjlighet att nå framgång.

Vi har tid att föra ett kort samtal med författaren Lena Einhorn.

Välkommen att vara med!