Söndag, 3 december 2017, kl. 13: Författareftermiddag med Gabriel Byström

Gabriel Byströms reportagebok ”Med Guds hjälp” beskriver en ny politik mitt i dess tillblivelse. Boken fokuserar på frågan vilken roll religion och kyrka spelar för de auktoritära, politiska krafterna i Ungern, Polen och Ryssland. Författaren har träffat präster, religionsvetare, sociologer, författare, journalister samt konstnärer som lever sitt liv mitt i klyvnaden mellan tradition, framtid och motstånd.

I en tid när makten är allt och ideologin är svag, så spelar religionen en allt större roll. Kyrkor som under decennier var ifrågasatta ser nu en möjlighet till ökat inflytande.

Lyssna gärna på Gabriel Byström när han berättar om boken.

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.