Onsdag, 28 november 2018, kl 18.30: Författarkväll med Henrik Berggren

Journalisten Henrik Berggren har skrivit en rad böcker om 1900-talets historia, bland annat om Palme, Hammarskjöld och även kultåret 1968.

Nu släppte författaren en ny bok ”Landet utanför: Sverige och kriget 1939-40”, där han skildrar hur kända och mindre kändas liv gestaltade sig under det första krigsåret fram till sommaren 1940. Då stod de tyska arméerna segerrika på den europeiska kontinenten, endast Storbritannien kämpade vidare.

Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet på samma sätt som under första världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på Norge och Danmark våren 1940 tycktes det som om Skandinavien skulle bli skådeplats för den stora urladdningen mellan stormakterna.

Ransoneringskort delades ut, den illa utrustade svenska armén mobiliserades, kommunister internerades och riks­dagen började förbereda grundlagsändringar för att begränsa tryckfriheten.

Samtidigt fortsatte vardagslivet i Sverige. Biograferna gick för fullt, dansorkestrarna spelade, män och kvinnor blev kära och fick barn, författarna skrev böcker och sportaffärerna sålde kälkar och skidor som aldrig förr under den snörika vintern.

Skulle Sverige kunna hålla sig utanför världskriget? Borde Sverige göra det? Lyssna gärna på Henrik Berggrens föredrag.

Varmt välkommen! Vi träffas på Mötesplatsen för seniorer, Karl-Gustavsgatan 65 (bakom Landalatorg). Ingen anmälan – inget inträde!