Onsdag, 23 januari 2019, kl. 18.30: Diskussionskväll om höga hus

Varför väcker höghus och skyskrapor ofta mer debatt än andra byggnader? Varför tillskrivs höghusen gärna vissa egenskaper som har en negativ eller positiv påverkan på omgivningen? Är det konkreta ställningstaganden eller reagerar vi känslomässigt?

I antologin ”Hus mot himlen. Hållbar hybris?” belyser forskare, arkitekter och praktiker höghusbyggande utifrån arkitektoniska perspektiv, planeringsprocesser och media samt naturvetenskapliga och ingenjörsmässiga ingångar. Några artiklar är spekulativa och inspirerade av film och virtuella världar, andra av de sammanlagt 16 kapitel befattar sig med konkreta frågeställningar.

Kvällen inleds av stadsarkitekten Björn Siesjö och redaktörerna Gabriella Olshammar och Krister Olsson. Claes Caldenby fortsätter och berättar om 25 år med höga hus i Göteborg. Krister Olsson redogör för högtflygande planer. Vi avsluter med en diskussion om ämnet.

Vänligen anmäl dig senast tisdag, 22 januari. Inträde: 30 kronor

Välkommen!