Onsdag, 11 oktober 2017, kl. 18.30: Författarkväll med Sverker Sörlin

Efter 12000 år under Holocen är det dags för den geologiska epoken Antropocen, människans tidsålder. Den kan definieras som den tid då människan verksamhet har påverkat jordens klimat-och ekosystem, bland annat genom global uppvärmning.

Sverker Sörlin är en av världens ledande miljöhistoriker som noga har följt diskussionerna bland geologerna. Nu ger han oss den första beskrivningen i sin bok ”Antropocen”.

Hösten 2016 sammanträdde världens ledande geologer i Kapstaden. En grupp experter lade fram de slutliga bevisen för att världen behöver ett nytt namn för en ny tid. Indicier är såväl resterna av radioaktivitet från provsprängningarna efter andra världskriget som spridningen av plast och sot som sätter tydliga spår i de geologiska lagren

Spännande och läskigt!

Har du blivit nyfiken? Välkommen till en givande kväll där med mycket lärdom!

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.