Onsdag, 1 mars, kl. 12.30 : Författarträff med Bodil Jönsson

Utifrån vardagslivet resonerar Bodil Jönsson i sin nya bok ”Tio tankar om arbete” om arbetets roll idag och hur den förknippas med vår identitet. Vårt arbete garanterar oss inte bara en lön utan även en trygghet, en tillhörighet och ett existensberättigande. Författaren reflekterar över begrepp som  ”lagomarbete”, ideellt arbete, robotisering samt gamla sanningar och invanda föreställningar.

Välkommen till ett givande föredrag. Inget inträde.

OBS: På Mötesplatsen/bakom Handelsbanken, Landala Torg. Vi får låna deras stora sal.

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.