Lördag, 21 april 2018, kl. 15: Författareftermiddag med Tomas Forser

Litteratur- och teatervetaren Tomas Forser gläder oss med en tankebok. En tankebok som samtidigt har blivit en minnesbok om en ”Faust”-föreställning i gasklockan i Gävle.

Goethes ”Faust” är en betydelsefull klassiker som handlar om den rastlösa strävan att finna det som innerst inne håller samman världen.

Tomas Forser var en av dramaturgerna när Folkteatern i Gävleborg våren 2015 under Peter Oskarsons ledning genomförde sin stora satsning på ”Faust”. I den nyligen utgivna tunna boken ”Faustbrev” kan vi läsa ett flertal brev som Tomas Forser har skrivit under arbetets gång med pjäsen. Enligt honom är Goethes ”Faust” en visionär appell med scener som konfronterar oss med vår egen tid och dess konvulsioner.

Nu kommer Tomas till bokhandeln för att berätta för oss om sin ”Faust”-relation. Spännande! Varmt välkommen!

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.