Fredag, 27 oktober 2017, kl. 18.30: Boksläpp av nya Taube-boken

Författaren, konstnären, kompositören Evert Taube (1890-1976) medverkade i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i mer än ett halvt sekel. Evert Taube
började som tecknare och journalist med sin första illustrerade artikel i Handelstidningen 1917.
I boken presenteras ett urval av Evert Taubes artiklar och dikter med illustrationer.

Välkommen till en trevlig fredagkväll med presentation av den nya boken ”Evert Taube i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning”.

Medverkande: Författarna Pia Schmidt de Graaf/Håkan Berg – Dennis Töllborg ägare av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning – Martin Bagge musiker.

This entry was posted in Kalender. Bookmark the permalink.

Comments are closed.