Fredag, 15 februari 2019, kl. 18: Författarkväll med Jonna Bornemark

”Filosofisk samhällskritik” kallar Jonna Bornemark sin bok ”Det omätbaras renässans”– med undertiteln ”En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”.

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Författaren och filosofen Jonna Bornemark fördjupar sig i ämnet. Hon tar sig an ett flertal olika områden som t.ex. management eller vårdkris men också vår syn på konst och religion.

Hon tar hjälp av filosoferna Nicholaus Cusanus, Giordano Bruno och René Descartes där man kan hitta tankar som fortfarande känns väldigt aktuella idag. Mycket kunskap börjar i tankar som vi ofta tappar bort. Det gäller att plocka fram känslan av förundran igen.

Varmt välkommen! 30 kr inträde, anmäl dig gärna!